Умови користування сайтом

Цей документ - «Умови користування Сайтом», визначає умови використання користувачами матеріалів та сервісів електронної системи «Ваша думка», розміщеної у мережі Інтернет за адресою vdmk.com, а також умови підготовки та проведення опитування громадської думки із застосуванням технічних можливостей цієї електронної системи.


1. Терміни, які вживаються в Умовах користування Сайтом

 1. Електронна система «Ваша думка» (далі - «Сайт») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами підготовки, проведення опитувань громадської думки, зберігання та експорту їх результатів.
 2. Опитування - процес з'ясування громадської думки шляхом формулювання питань, отримання відповідей на них від певного кола осіб і в деяких випадках узагальнення статистики відповідей.
 3. Голосування - процес відповіді на питання шляхом вибору одного або декількох варіантів відповіді із пропонованих, або відправки власного варіанту в залежності від типу питання.
 4. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту, який може брати участь в опитуваннях (голосувати).
 5. Партнер системи - Користувач сайту, повнолітній громадянин України, а так само іноземець або особа без громадянства, яка проживає чи перебуває на території України на законних підставах, який представляє громадську організацію, успішно пройшов реєстрацію на сайті і перевірку заявки Адміністрацією Сайту. Партнер може проводити опитування та отримувати статистику опитування.
 6. Громадська організація – громадське об’єднання, яке здійснює діяльність зі статусом юридичної особи та зареєстроване в установленому порядку.
 7. Адміністрація Сайту - Національний демократичний інститут міжнародних відносин (США).
 8. Результати опитування - кількість отриманих відповідей, а також загальна кількість голосів і кількість голосів з кожного із можливих варіантів відповідей.

 

2.  Загальні умови 

  1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

  2. Отримуючи доступ до матеріалів та сервісів Сайту, Користувач погоджується із цими Умовами користування Сайтом і зобов’язується неухильно додержуватись них та виконувати ці Умови.

  3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати Умови користування Сайтом. Такі зміни є чинними з моменту розміщення нової версії цих Умов на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами до Умов користування Сайтом Користувач зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

  4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які порушують вимоги чинного законодавства України або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

  5. Використання матеріалів Сайту допускається тільки за наявності посилання на Сайт.

  6. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

  7. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

  8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед жодною особою у зв’язку із використанням Партнером матеріалів та сервісів Сайту, проведенням Партнером опитувань, узагальненням статистики відповідей та поширенням Партнером інформації щодо результатів опитування.  

  9. З метою забезпечення високої якості сервісів Сайту Адміністрація має право обмежувати дії Користувача щодо використання матеріалів і сервісів Сайту.

 

3. Реєстрація 

  1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення цих даних з метою надання Адміністрації Сайту підстав розглядати питання про надання Користувачеві статусу Партнера.

  2. Користувач підтверджує, що персональні дані, що зазначаються ​​у реєстраційній формі,  є достовірними. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується повідомити Адміністрацію  Сайту про такі зміни.

  3. Адміністрація Сайту має право отримувати додаткові дані від Користувача у будь-який незаборонений законом спосіб.

 

4. Формування опитувань 

  1. Партнер має право проводити опитування  на будь-які теми, що не містять інформації конфіденційного характеру, або іншої інформації, поширення якої суперечить чинному законодавству України. Тексти та інші матеріали Партнера, що публікуються ним на Сайті в рамках проведення опитувань, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятим нормам суспільної моралі.

  2. Якщо Партнер проводить опитування на політичну чи релігійну тематику та бажає поширити інформацію щодо його проведення у ЗМІ чи соціальних мережах, Партнер зобов'язаний передати текст відповідної інформації для ЗМІ Адміністрації Сайту у формі, яка визначатиметься Адміністрацією Сайту, для узгодження з оператором мобільного зв’язку не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку розміщення публікацій. Ця вимога також має бути додержана Партнером у випадку, якщо Партнер планує опублікувати результати опитування у ЗМІ чи соціальних мережах з посиланням на Сайт.

  3. Партнер зобов’язаний забезпечити, щоби питання й варіанти відповідей до них не порушували права жодних осіб.

  4. Партнер не обмежений у кількості проведених опитувань.

 

5. Голосування 

  1. Голосування  здійснюється шляхом відправки sms-повідомлення з варіантом відповіді, або шляхом завантаження сторінки голосування в браузері пристрою (персональний комп'ютер, ноутбук, смартфон) і введення / вибору варіанта відповіді.

  2. Ліміт кількості голосів, що приймаються з одного пристрою, визначається Партнером індивідуально з кожного питання.

  3. Голосування припиняється в будь-який момент за рішенням Партнера, який підготував та проводить опитування.

 

6. Інші умови

  1. Всі можливі суперечки, що виникають чи можуть виникнути у зв’язку із використанням матеріалів і сервісів Сайту, чи пов'язані з Умовами користування Сайтом, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

  2. Визнання судом будь-якого положення цих Умов недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень цих Умов.

  3. Адміністрація Сайту має право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали із Сайту, які, на думку Адміністрації Сайту, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності інших осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цим Умовам.

  4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-яким Користувачем положень цих Умов не позбавляє Адміністрацію Сайту права пізніше вжити відповідних дій, спрямованих на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Умов і безумовно приймає їх.